Aytuğ ATICI 
24-25-26 Dönem Mersin Milletvekili

 • Mesleği: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
  Neonatolog (Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı)
 • İş Adresi: Türkiye Büyük Millet Meclisi / ANKARA
 • Doğum Tarihi: 23.11.1964
 • Doğum Yeri: Adana
 • Medeni Durumu: Evli
 • Çocukları: 20 yaşında oğlu ve 9 yaşında kızı mevcut.
 • Yabancı Dili:
  İngilizce (Çok iyi düzeyde konuşma, okuma ve yazma)
  Arapça (Konuşma: İyi, Okuma: Az, Yazma: Az)

EĞİTİMİ
Genel
İlk, orta ve lise eğitimi : 1970-1981, Adana
Mesleki
Tıp Fakültesi:
1981-1987, Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık Eğitimi: 1988-1992, Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: 1992-1996, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

AKADEMİK DERECELERİ
Yardımcı Doçent:
1993
Doçent: 1996
Profesör: 2003

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Sabuncupınar Sağlık Ocağı, Kütahya (1987-1988).
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (1988-1997)
 • Askerlik hizmeti, Ardahan (1994).
 • Özel Seyhan Hastanesi, Adana (1997-2002).
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2002-)

YURT DIŞI EĞİTİMİ

 • International Postgraduate Training Program in Medicine (Neonatology). Tel Aviv Üniversitesi, Sackler Tıp Fakültesi, Tel Aviv, Israil (1995) (Burslu).
 • Emergency Medicine Workshop.Magen David Adom Central First Aid Training School, Tel- Aviv, Israil (1995).
 • Columbia Universitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi, (1997) New York, U.S.A.
 • Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health, (1998), Japonya.

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ İDARİ GÖREVLERİ

 • Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Yayın ve Dokümantasyon Kurulu Başkanlığı (2003-2006.)
 • Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Dış İlişkiler (ETCS-ERASMUS) Sorumlusu (2003-2006).
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (2003-2004.)
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı (2003- )
 • Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü (2003-2006)
 • Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği (2004-)
 • Sağlık Bakanlığı, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Modülü (Ulusal Proje) kurucu Koordinatörü (2004-) (10 binden fazla sağlık çalışanı eğitim almıştır ve proje halen devam etmektedir)
 • Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Komisyonu Üyesi (2004-2006)
 • Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü (2005-2006 )
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği (2006)
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2006)
 • Mersin Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı (2008-)
 • Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-)

DERNEK, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEK ODASI İDARİ GÖREVLERİ VE ÜYELİKLERİ

 • Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2008-2010, 2010-2011 2 Dönem)
 • Mersin Sağlık Platformu Kurucu Başkanı (2009-2010)
 • Mersin Tabip Odası İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucusu (2005-2006)
 • Mersin İl Özel İdaresi Bünyesinde Gebe Eğitim Merkezi Kurucu Koordinatörü
 • Mersin Nükleer Karşıtı Platform Aktif Üyesi
 • Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi (2008-2010)
 • UNICEF TMK Mersin Şb. Kurucu Üye ve Başkanı (2005-2007)
 • Union of Mediterranean Neonatal Societies Kurucu Üye ve Genel Sekreteri
 • UNICEF-TMK Mersin Şb. Kurucu üyesi
 • Çukurova Neonatoloji Derneği Kurucu Üyesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği 2000-2002 Dönem Başkanı
 • Türk Neonatoloji Derneği, Yeterlik Sınav Komisyonu Üyesi (2004- )
 • Türk Tabipleri Birliği Üyesi
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Üyesi
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği Üyesi
 • Türk Neonatoloji Derneği Üyesi
 • Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi
 • Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği Üyesi

SAYILARLA BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Kitap

 • Kendi alanında 14 adet kitabın editörlüğünü yaparak yayınladı.

Bilimsel Makale

 • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde 100’den fazla makalesi yayınlandı.

Bilimsel Bildiri

 • Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklerde 150 civarında bilimsel bildirisi sunuldu.

Jüri üyeliği

 • Kendi alanındaki bilimsel etkinliklerde 50’den fazla jüri üyeliği yaptı.

Ödüller

 • Bilimsel çalışmalarından bazıları birincilik ve ikincilik ödülleri aldı.

Davetli Konuşmacı

 • Yurt içi ve yurt dışında yapılan 200’e yakın bilimsel etkinliğe davet edilerek konuşmalar yaptı.

Tez Yöneticiliği

 • İki adet yüksek lisans, 11 adet tıpta uzmanlık tezi yönetti.INSTAGRAM'DA TAKİP EDİN @aytug_atici